Hospoda Výškovice

Hospoda ve Výškovicích s nebytovými prostory v 1. patře

Kategorie:

Popis

Hospoda v místní části Výškovice.

Další informace

Adresa

Výškovice 15

Parcelní číslo

31