Větrný mlýn

Kulturní památka Větrný mlýn

Popis

Větrný mlýn stojí v polích na osamoceném místě u osady Horní Nový Dvůr a zůstal zachován v dobrém stavu dodnes. Mlýn patří obci Bílovec a stojí na svém stanovišti podle bývalého kronikáře města Bílovec Zdeňka Kuchty údajně od roku 1910. Zůstal zachován v dobrém stavu dodnes a s průvodcem je veřejnosti přístupný. Proběhlo zde několik renovací, avšak mechanismus mlecího zařízení není v provozuschopném stavu.