Základní škola Komenského – budova A

V budově se nachází základní škola.

Popis

  • V budově se nachází základní škola. Je součástí příspěvkové organizace Základní a Mateřská škola Bílovec, Komenského 701/3, zřízené městem Bílovec.
  • V budově jsou třídy 3. až 9. ročníku základní školy a školní jídelna, která vaří i pro externí subjekty.
  • Škola má celkovou kapacitu 600 žáků.

Další informace

Adresa

701/3

Parcelní číslo

223/1

Město

Bílovec