Základní škola Komenského – budova B

V budově se nachází základní škola a školní družina.

Popis

  • V budově se nachází základní škola. Je součástí příspěvkové organizace Základní a Mateřská škola Bílovec, Komenského 701/3, zřízené městem Bílovec.
  • V budově B jsou třídy 1. a 2. ročníku základní školy a čtyři oddělení školní družiny.

Další informace

Město

Bílovec

Adresa

Komenského 854/2

Parcelní číslo

220/1