Základní škola a mateřská škola Stará Ves

V budově se nachází základní škola a mateřská škola.

Popis

  • V budově se nachází základní a mateřská škola. Je součástí příspěvkové organizace Základní a Mateřská škola Bílovec, Komenského 701/3, zřízené městem Bílovec.
  • V základní škole jsou dvě třídy základní školy od 1. ročníku do 4. ročníku, oddělení školní družiny.
  • V mateřské škole je jedna třída s kapacitou 13 dětí.

Další informace

Adresa

Stará ves 144

Parcelní číslo

180

Město

Stará Ves